Listopad 2016

Loď mrtvých

14. listopadu 2016 v 15:10 | V. |  Záhady
V červnu roku 1947 vyplouvala na rutinní plavbu ve Filipínském moři Holandská nákladní loď Ourang Medan. Jde o zcela běžnou loď, přesto se však stane jednou z největších záhad v dějinách námořní dopravy.


Fotografií samotné lodi, či ostatních plavidel je jen velmi málo. Toto by měla být jedna z dochovaných fotografií Ourang Medan.

O pár dní později zachytí několik plavidel těžko srozumitelné volání o pomoc. Nouzový signál vysílá právě loď Ourang Medan. Signál také zachytí Americká loď Silver Star. Telegrafista lodi opakovaně vyťukává Morseovou abecedou SOS a vyděšeně říká: "Kapitán a zřejmě i ostatní jsou mrtví." Pak už není muži prakticky nic rozumět a o pár minut později volání o pomoc zcela utichne. Z lodi Ourang Medan se stává loď duchů. Jako první dorazí na místo Silver Star. Kapitán se snaží o radiovou komunikaci s lodí Ourang Medan, ale nikdo se už neozve. Nikdo také nereaguje na světelnou signalizaci. Kapitán se tedy rozhodne vyslat na palubu celkem sedm dobrovolníku včetně prvního důstojníka. To, co na lodi uvidí, do smrti nezapomenou. Všichni z lodi Ourang Medan jsou mrtví včetně psa, a co víc - všichni lidé jsou nalezeni v divných polohách. Leží na zádech, mají ústa otevřená dokořán, až k smrti vyděšený výraz a silně rozšířené zorničky. To však není vše - úplně všichni členové posádky mají také ruce napřažené dopředu a vypadá to, jako by na něco ukazovali. Zcela jistě museli umírat ve velmi velkých bolestech. Ani na jednom těle členů posádky však nebyly nalezeny žádné stopy poranění. Vypadalo to, jako by zemřeli velice náhle a bez jakéhokoliv cizího zavinění. Kapitána našli ve své kajutě a telegrafistu u vysílačky. Vyděšeným pohledem koukal směrem ke dveřím.


Bohužel si nejsem jistý, zda je mrtvola na obrázku jedním zečlenů posádky. Tak či tak nějak podobně vypadaly mrtvoly na lodi Ourang Medan.

Další zvláštnost se stala, když se kapitán lodi Silver Star rozhodl Ourang Medan odtáhnout do přístavu kvůli vyšetřování. Po několika minutách se z ničeho nic ozvala ohlušující rána a po následně explozi šla loď rychle ke dnu. Naštěstí posádka lodi Silver Star stačila včas odseknout tažná lana, a tím si zachránila život. Výbuch asi způsobily parní kotle, to jsou však jen spekulace. Vrak lodi nebyl (co jsem se dočetl) nikdy vyzvednut či jinak prozkoumán. Záhada však nekončí - po chvíli se začaly šířit spekulace a na povrch vyšly zajímavé informace. Tajemná Ourang Medan totiž nebyla v žádné zemi registrovaná a oficiálně tedy neexistovala. Podle některých se mohlo jednat o pašeráckou loď, což mohla být příčina náhlé smrti a podivných okolností kolem úmrtí. Loď mohla převážet velmi nebezpečné látky a nervové i jiné plyny, které se mohly v podpalubí nějak uvolnit a usmrtit tak posádku. Ale co způsobilo výbuch? Kromě výše uvedeného to mohly být třeba nitroglycerin, či jiná vysoce nestabilní látka. Ovšem tato teorie nedokáže vysvětlit jednu zásadní otázku - a to proč byli všichni na lodi nalezeni v takřka totožných polohách? Proč ukazovali všichni mrtví před sebe, nebo k obloze a proč všichni leželi na zádech?


Toto by měla být jedna z mála dalších fotografií Ourang Medan.

Již brzy se začaly množit konspirační teorie o tom, co se na lodi vlastně stalo. Podle zastánců mimozemšťanů měly loď napadnout právě tyto bytosti. Podle jiných zase mohla mít tato katastrofa i něco společného s tak zvaným Ďáblovým mořem, které se nachází relativně blízko od místa incidentu. Mohla se posádka lodi opravdu setkat s bytostmi z jiného světa? Setkání s mimozemšťany by nasvědčovalo i to, že všichni mrtví ukazovali před sebe či na nebe. Bohužel se pravdu asi jen těžko dozvíme, neboť lékařské záznamy neexistují, vrak lodi nebyl nikdy prozkoumán a navíc nikdo neví, kde tento vrak vlastně leží. Fotografie, které na internetu můžeme najít, nejsou ověřené a není tedy jisté, zda vůbec nějaké pravé fotografie existují. Mnohé možná napadá stejná otázka jako mně- není to celé jen námořnická legenda, která se nikdy nestala? Nikde se mi nepovedlo najít jména posádky ani jedné lodi, oficiálně loď Ourang Medan neexistovala. Kde leží vrak lodi, také nikdo neví. Informací je jen velmi málo a oficiální vyšetřování nikdy neproběhlo. Co se stalo přesně na lodi Ourang Medan se nikdy nedozvíme a ani po tolika letech se nepodařilo s jistotou odpovědět na žádnou z mnoha otázek.

Článek připravil Chase