Říjen 2015

Věštba - Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojsk

17. října 2015 v 11:40 | V. |  Proroctví
V Indii se nachází dvanáct knihoven palmových listů, v které popisují osudy miliónů lidí. Každý ze suchých listů, napsaných před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou, udává celoživotní cestu jednoho člověka, který se narodí v budoucnu.


Pokud vstoupíte do knihovny, požádáte o vyjevení vlastního osudu a zaplatíte zanedbatelnou částku, dozvíte se vaši budoucnost a stejně tak i to, co jste již prožili.

V knihovnách ale rovněž existují palmové listy, které udávají historii lidstva, včetně budoucích událostí.

Zároveň tak existuje proroctví, které se týká současné doby v Evropě. Říká:

"V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze.


V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat.

Nepokoje v Německu a v Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci."Duše opouští tělo - foto

17. října 2015 v 11:29 | V. |  Mysl, duše
DUŠE OPOUŠTÍ MRTVÉ TĚLO

Fotografie, vyfocená v Chiang Mai v Thajsku by mohla ukazovat duši muže, opouštějící jeho tělo. Jeho tvář byla cenzurována, aby byla skryta jeho identita.

Foto ducha bylo vyfoceno Chiang Maiskou policií když bylo místo vyšetřováno po tom, co byl muž zavražděn při rvačce. Policista řekl, že je to poprvé, co viděl takovou fotku za 30 let práce u policice. Úřady i místní obyvatelé byli šokováni a ohromeni touto fotografií.


Magie čísla 7

3. října 2015 v 11:36 | V. |  Magie
Je sedm divů světa, sedm dní v týdnu, sedm"smrtelných hříchů" a sedm "dní stvoření". Duha má sedm barev. Člověk bývá v sedmém nebi. Proč je zrovna sedmička prastarým symbolem, který se vize k mnoha zvláštnostem a pověrám?Pokusů o vysvětlení magické síly čísla sedm je nespočetné množství. Je to prý vesmírné absolutní číslo všech symbolů, znamení úplnosti, dokonalosti, klíč k poznání a moudrosti, je to symbol "božské prozřetelnosti".

Magii sedmičky se poprvé pokusil vědecky rozebrat kazaňský matematik A. Vasiljev. Dovozoval, že magický význam se přikládá sedmičce od dob Asyřanů a Babyloňanů. Mezo-potámští kněží znali mnohá tajemství hvězdného nebe, avšak některé jevy si neuměli vysvětlit. Vzali tedy pět viditelných oběžnic, k tomu Měsíc a Slunce a přiřkli jim božskou moc. Těchto sedm božstev pak přešlo i do křesťanského dogmatu o sedmi dnech, ve kterých byl stvořen svět.

Skutečně bylo číslo sedm posvátné již u Sumerů. O osudu vesmíru rozhodovalo sedm bohů a bohyň, do podsvětí vedlo sedm bran a vládlo tam sedm soudců, potopa světa trvala sedm dní a jižní vítr sedm dní odpočíval.

Je zajímavé, že číslo sedm se hojně vyskytuje i v celé mytologii, pohádkách a ústním podání národů Sibiře a Dalekého východu, které neměly prakticky žádné styky se Sumery a Egypťany. Jsou to národy nejrůznějších jazykových skupin, avšak sedmička je jim do té míry společná, jako by šlo o jednotný systém. Souvisí především s popisem procesů v čase a prostoru. Počítá se od sedmi dnů do sedmi generací. Existuje sedm světů. Vzdálenost do nebe se měří na výšku vzletu sedmi orlů.

Je opravdu zvláštní, jakou roli hraje sedmička v představách sibiřských kmenů o fyzickém, duchovním a společenském životě člověka. Například oročský lovec vám řekne, že jeho rod založilo sedm lidí. U Nganasanů je sedm trav, které léčí všechny nemoci.

Severoasijské národy mají rozšířenou představu o sedmi duších člověka. Podobné představy nacházíme na Novém Zélandě, v Americe, Africe a Arktidě.

Také dokonce paleontologické nálezy z předhistorických dob svědčí o neobyčejné častém výskytu čísla sedm. U Irkutska se našly ozdoby z mamutího klu, na nichž pravěký umělec vyřezával ornament pokaždé ze sedmi zářezů. Na Donu byla zase nalezena soška ženské hlavy zdobená sedmi řadami důlků. Podobné nálezy jsou známy ze západní Evropy. Od Biskajského zálivu po Bajkal byli umělci doby kamenné zvlášť nakloněni číslu sedm.

Archeologové už dnes nepochybují, že "magika" tohoto čísla začíná až někde u samých počátků druhu zvaného homo sapiens.

No a já jsem se narodila 7.7., takže jsem asi dokonalá. :-D