Březen 2013

Krásný obrázek

30. března 2013 v 21:42 | V. |  Ostatní

Film Sirius

23. března 2013 v 11:52 | V. |  Utajené informace
Americký lékař a přední ufolog Steven Greer přišel nedávno se senzačním prohlášeím: zkoumal tělo humanoida mimozemského původu. Greer je šéfem projektu Discovery, který od roku 1993 shromažďuje zprávy týkající se existence UFO. V jeho týmu jsou odborníci z NASA, astronauti a další experti.

Důkazy o pobytu mimozemšťanů na Zemi chce dr. Greer představit ve svém novém dokumetárním filmu nazvaném "Sirius". Film bude mít premiéru 22. dubna 2013 a měl by být zatím největším odhalením UFO. Ve filmu prý také bude zahrnut výzkum malého mimozemšťana. Trailer k tomuto filmu naleznete zde.

Ještě jedna zajímavost - otec Amardeepa Kaleky byl zastřelen. Amardeep je režisérem tohoto dokumentu. Málokdo to asi považuje za náhodu...
Jak to bylo 11. září 2001?

22. března 2013 v 23:31 | V. |  11. září
Zde je něco k zamyšlení - důvody, proč bychom neměli věřit oficiální verzi událostí z 11. září 2001 :

Zřícení budov volným pádem
Všechny tři budovy WTC 1,2,7 se zřítily rychlostí srovnatelnou s volným pádem rovnoměrně
do svého vlastního půdorysu ve směru největšího odporu konstrukce. K tomu může dojít
pouze tehdy, pokud je konstrukce odstraněna ještě před tím, než na ni dopadnou trosky horní části budovy. Oficiální vysvětlení neobsahuje přijatelné důvody pádu. Jediné vysvětlení respektující elementární fyzikální zákony, je řízená demolice.

Nález aktivní výbušniny nanotermit v prachu z WTC
Týmy vědců Stevena Jonese a Nielse Harrita odhalily v prachu z WTC nezreagovanou výbušninu nanotermit, která je určena k rychlému řezání oceli. V prachu též byly objeveny kuličky železa, které jsou typickým produktem termitové reakce. Tato výbušnina není běžně dostupná a lze předpokládat její původ v armádních laboratořích. Existuje dostatek záznamů o údržbářských pracích v budovách WTC před 11. zářím 2001, během kterých mohlo dojít k instalaci výbušnin.

Jezera rozžhaveného kovu v troskách WTC
16.9.2001 dosahovala teplota povrchu trosek WTC na několika místech až 750°C. Požáry dohořívaly až do prosince 2001. Při odklízení trosek museli dělníci nosit speciální obuv, jejíž podrážky se i tak po několika hodinách roztavily. Není možné, aby takové intenzivní množství tepla vyvinuly požáry budov a leteckého paliva, které v okamžiku zřícení již dohořívaly. Takové teploty však vysvětluje masivní použití nanotermitu.

Pád budovy WTC 7
11. září 2001 spadly v New Yorku tři mrakodrapy. Do Dvojčat narazila letadla, do WTC 7 však ne. Budova WTC 7 se zřítila v 17:22 odpoledne rychlostí volného pádu do svého půdorysu způsobem přesně odpovídajícím řízené demolici. Oficiálním vysvětlením je několik oddělených požárů v kancelářích budovy WTC 7. Nikdy v historii se nestalo, aby se ocelová budova zřítila v důsledku i mnohem intenzivnějšího a násobně delšího požáru. Oficiální vysvětlení pádu odporuje fyzikálním zákonům.

Těla obětí v budovách WTC byla rozmetána na tisíce kousků
Na střeše Deutsche Bank byly v roce 2005 nalezeny kousky kostí obětí z r. 2001 o velikosti menší než 1 cm. Stejně tak bylo na malé části rozmetáno veškeré vybavení kanceláří, 200 000 tun betonu bylo rozdrceno na prach. Mnohatunové části nosníků vyletěly do vzdáleností mnoha desítek metrů a zabodly se do okolních budov. Budovy WTC1 a 2 očividně explodovaly zevnitř ven způsobem, který nemohla způsobit gravitace.

Likvidace trosek probíhala za extrémně přísných bezpečnostních opatření
Téměř všechen materiál byl zničen nebo recyklován, což je trestný čin likvidace důkazů. Existuje minimum záznamů z procesu uklízení trosek. Každý, kdo porušil přísná bezpečnostní opatření, byl ihned vyhozen.

Neexistují žádné důkazy pro to, že do Pentagonu narazil Boeing 757
Otvor v budově Pentagonu, kde došlo k nárazu, měl podstatně menší velikost, než která by odpovídala velikosti tohoto dopravního letadla. Neexistují žádné výrazné stopy po křídlech, ocasním křídle a především po několikatunových motorech na křídlech. Množství, charakter trosek a poškození Pentagonu neodpovídají velkému letadlu. Záznamy z kamer u Pentagonu zabavila FBI. Letečtí experti se shodují v tom, že provést na radaru zaznamenaný krkolomný manévr letadla s Boeingem 757 by byl i pro zkušeného pilota prakticky nemožný.

Neexistují žádné důkazy pro to, že by se u Shanksville zřítilo čtvrté, ten den údajně unesené letadlo
Z fotografií vyplývá, že kráter na místě dopadu a množství trosek jsou mnohem menší, než by odpovídalo velkému dopravnímu letadlu. Trosky byly navíc rozesety po velké ploše, což spíše svědčí pro to, že se letadlo (například kvůli zasažení raketou) rozpadlo ještě za letu.

Neexistují žádné důkazy, že útok byl proveden 19-ti obviněnými únosci
Tři dny po útoku bylo zveřejněno 19 jmen a fotografií údajných únosců. Jako důkaz byly předloženy části identifikačních dokladů údajně nalezených v troskách WTC. Tyto doklady prý měly přežít exploze při nárazu a následné požáry. Jeden z důkazů byl naprosto neporušený šátek. Dalším důkazem je nedůvěryhodný záznam z letištní kamery na letišti v Portlandu, kde měli nastupovat někteří z únosců do letadla. Šest z obviněných únosců se po zveřejnění seznamu ozvalo s tím, že jsou stále naživu. Někteří dostali oficiální omluvu, ale nebyli odstraněni ze seznamu.

Neexistují důkazy, že Usáma bin Ládin byl strůjcem útoků na USA
U.b.L. se nikdy nepřiznal k podílu na útocích 11. září 2001. Několik jeho nahrávek bylo odhaleno jako jasný podvod. FBI oficiálně přiznala, že nemá důkazy, které by svědčily o jeho vině na těchto útocích. Neexistují důkazy, že by U.b.L. byl skutečně zabit 2.5.2011 v Pákistánu. 6.8.2011 zemřelo při údajném sestřelu vrtulníku v Afghánistánu 20 příslušníků jednotky SEALS, kteří se měli účastnit dopadení U.b.L.

Fakta odporující oficiální verzi jsou systematicky cenzurovány a označovány za konspirační teorie
Nikdy a nikde v žádném velkém mainstreamovém médiu nedošlo k objektivní, odborné a věcné diskuzi nad fakty a rozpory v oficiální verzi. Téměř nikde nedošlo k uvedení dokumentů dokazující nesmyslnost oficiální verze. Ověřitelné a objektivní informace o 11. září 2001 jsou systematicky potlačovány a lidé usilující o jejich zveřejnění čelí snahám o diskreditaci.

Snahy o objektivní vyšetřování jsou soustavně blokovány
V oficiální zprávě nejsou uvedena svědectví, jenž oficiální verzi odporují. Týká se to především svědectví o explozích ve WTC před nárazem letadel a před pádem budov. V USA existují milióny lidí, kteří oficiální verzi nevěří a tisíce lidí v desítkách organizací, kteří požadují nové a nezávislé vyšetřování. Jejich požadavky jsou trvale bez odezvy.

Selhání protiletecké obrany
Budova Pentagonu je nejvíce střeženým objektem na Zemi. Už před 11. zářím měla vlastní raketový systém protiletecké obrany. Kolem Washingtonu je mnoho mil široký prostor, kam nemá žádné civilní letadlo přístup bez příslušného povolení. Pokud tam vstoupí letící objekt bez odezvy, stává se automaticky cílem raketového systému. Proč tento systém selhal?

Selhání stíhačů
Všechna letadla byla od okamžiku, kdy se odchýlila od své trasy, do okamžiku nárazu ve vzduchu několik desítek minut. Ve chvíli, kdy se letadlo odchýlí z trasy a neodpovídá, řízení leteckého provozu informuje armádní letectvo, které má vyslat stíhače a kontaktovat letadlo ve vzduchu z důvodu potenciální hrozby únosu letadla. I když k informování letectva došlo, žádné letadlo nebylo schopné unesená letadla vizuálně kontaktovat. Bylo to proto, že právě probíhalo letecké cvičení, jenž simulovalo přesně stejnou situaci, která v ten okamžik nastala: Tj. únosy letadel a jejich směřování k New Yorku a Pentagonu. Piloti i dispečeři byli tedy naprosto zmateni, protože nevěděli, zda se jedná o součást cvičení nebo reálnou situaci a na radarech měli navíc množství simulovaných objektů.
Ke stejným "náhodám" došlo i při údajných útocích Al-Kaidy na Madrid a Londýn.
Máme věřit tomu, že se jedná o shodu okolností?

100.000$ pro Muhamadda Attu
V říjnu 2001 oznámila indická média, že Mahmud Ahmed - generál pákistánské tajné služby ISI převedl v srpnu 2001 na konto Muhamadda Atty (jednoho z údajných únosců) 100.000$. ISI spolupracuje se CIA již od 80. let z doby války proti SSSR. Komise pro vyšetřování 9/11 tuto informaci ve své zprávě vůbec neuvádí, stejně jako mnoho dalších informací odporujících oficiální verzi. Proč tyto informace ignorují?

Kdo má zájem na tom, aby se veřejnost nedozvěděla PRAVDU? Události z 11. září 2001 jsou jen jednou z mnoha oblastí, které podléhají cenzuře a manipulaci.Byla zkáza Titanicu předpovězena?

21. března 2013 v 20:50 | V. |  Záhady
Kniha Marnost od amerického spisovatele Morgana Andrewa Robertsona je až neuvěřitelně podobná ztroskotání parníku Titanic, k němuž došlo v roce 1912. M. A. Robertson 14 let před skutečnou katastrofou sepsal dílo, v němž líčil ztroskotání lodi Titan po srážce s ledovcem. Loď z románu pojme stejný počet osob jako Titanic (3000), je 244 m dlouhá (Titanic měřil 269 m), a dosahuje dokonce i stejné maximální rychlosti. Jedná se jen o náhody? V době kdy Robertson psal svůj román, bylo plavidlo jako Titanic naprosto nemyslitelné! Celá věc tak zůstává záhadou.


Zdroj: enigma

Anunnaki

21. března 2013 v 20:40 | V. |  Mimozemšťané
Poslední známý druh mimozemské rasy jsou Anunnaki. Jsou také humanoidní rasou a údajně udržují kontakty se Zemí a s lidstvem. V mnohých teoriích o stvoření člověka se mluví právě o těchto bytostech jako o našich praotcích. Prý naši rasu na Zemi vytvořili a poté odletěli.

Má se jednat o vysoké bytosti s podobnou postavou jako mají lidé. Obličej je však odlišný - jejich oči a ústa jsou popisovány jako štěrbiny a nos má být u Anunnaki pouze v náznaku. Předpokládá se, že jsou duševně i technicky velmi vyspělí.

Tento druh se často spojuje se starověkými Sumery, kteří výrazem Anunnaki označovali své záhadné božstvo, které podle legend přišlo z nebes (obrázek). Spekuluje se o tom, že toto božstvo byla právě cizí kosmická civilizace.

Při popisu druhů všech mimozemšťanů zatím chybí důkazy, takže jak ostatní obyvatelé vesmíru vypadají se zatím můžeme pouze dohadovat.


Zdroj: enigma

Humanoidní Plejáďané

21. března 2013 v 20:26 | V. |  Mimozemšťané
V posledních letech se hodně diskutuje o kosmické rase zvané Plejáďané. Patří prý k těm dobrým a pro naši rasu jsou neškodní. Cítí ke člověku jakousi náklonnost, dokonce na nás prý dohlížejí a opatrují nás. Plejáďané pochází ze souhvězdí Plejády a jsou údajně velmi vyspělé bytosti po duchovní stránce. Na myšlenkové úrovni se nacházejí vysoko nad námi. Součástí jejich vědomostí má být i povědomí o celé historii lidstva a planety země.

Mimozemšťané této rasy údajně vypadají podobně jako lidé. Vyznačují se světlou kůží, modrýma očima a světlými vlasy. Jejich schopností je vyzařování pozitivní energie. Dožívají se několika stovek let. Také se uvažuje, že jsou vesmírnou rasou, která pozitivně ovlivnila vývoj např. mayské nebo incké civilizace a nyní mají pomoci i nám, abychom pokročili na vyšší spirituální úroveň. Někteří lidé se však domnívají, že Plejáďané jsou pouze maskovaní nepřátelé a neměli bychom jim důvěřovat.

Barbara Marciniak (*1948) je největší propagátorkou Plejáďanů. Tato žena tvrdí, že ji Plejáďané kontaktovali v roce 1988. Měla prý předávat jejich učení lidstvu. Podle Barbary jsme se s Plejáďany měli setkat v roce 2012 a přejít na vyšší úroveň. Nic takového se ale nestalo. Po spojení této a lidské rasy prý na Zemi měla nastat éra lásky a štěstí. Možná se toho ještě dočkáme.Zdroj: Enigma

Plazí mimozemšťané

18. března 2013 v 23:44 | V. |  Mimozemšťané
Další rasou, která prý poměrně intezivně navštěvuje naši planetu, je rasa plazích mimozemšťanů, tzv. reptiliánů.
Můžeme si je představit jako kombinaci člověka a ještěra. Jejich kůže má být z části hladká a z části šupinatá. Tvar těla připomíná lidskou postavu, ale obličej vyniká plazími rysy. Mají být velcí asi 2 metry a jsou údajně na velmi vysokém stupni technické vyspělosti.

Americký policista Herbert Schirmer (*1954) tvrdí, že jej tito mimozemšťané v roce 1967 unesli na svou vesmírnou loď, kde ho seznámili s plány na ovládnutí lidstva. Podle něj reptiliání manipulují s naší společností prostřednictvím mocných lidí, z nichž většina ve skutečnosti patří k nim a na Zemi působí jen ve změněné podobě.

Podle ufologických teorií přebývají plazí mimozemšťané pod zemí, kde čekají na příležitost k úplnému ovládnutí naší planety. Uvažuje se i o tom, že jde o původně pozemskou rasu, tedy o předchůdce člověka. Někteří badatelé to tak považují za možné vysvětlení pro zvláštní technologické nálezy pocházející z dob, v nichž člověk ještě nebyl ve vědě tak daleko.


Zdroj: Enigma

Rasa šedých

18. března 2013 v 23:21 | V. |  Mimozemšťané
Jak vypadají mimozemšťané? Podle výpovědí mnoha lidí existuje několik mimozemských ras. Jednou z nich je rasa šedých.

Je to nejznámější typ mimozemšťanů, říká se jim také šedivci, šediváci nebo greys. Lidé, kteří se s nimi setkali, tvrdí, že se jedná o bytosti pocházející z hvězdných systémů blízko souhvězdí Orionu. Tito mimozemšťané se děli na několik poddruhů (liší se prvky vzhledu).

Dva z poddruhů mají být výrazně menší než lidé. Pochází z hvězdného systému Bellatrax. Někteří mají prý pouchých 30 - 40 cm a jejich tělo má nepřirozeně šedou barvu. Vyznačují se velkou hlavou s lesklými černými oky mandlového tvaru. Nos nemají a ústa jsou pouze jako malá štěrbina. Reprodukční orgány údajně nemají. Jejich jediným způsobem rozmnožování je klonování, které u nich má dlouhou historii. Tito tvorové jsou prý schopni vstřebávat živiny povrchem těla a nepotřebují tedy přijímat potravu klasickým způsobem. V případě nedostatku živin se jejich kůže barví do zelena a jsou agresivnější.

Další druh šedivců pochází z hvězdných systémů Zeta Reticuli. Mají témeř stejný vzhled jako mimozemšťané z Bellatraxu, ale měří asi 120 cm.

Největším druhem šedivců mají být mimozemšťané přímo z Orionu. Dosahují vzrůstu asi 240 cm. Narozdíl od dvou předchozích druhů mají mít nápadný nos a přijímají potravu podobně jako my. Živí se především masem a sliznicemi.

Všechny druhy šedivců jsou podle výpovědí svědků nepřátelskou rasou a bez váhání člověku ublíží. Orionští se údajně dokonce naučili, jak se dostat do politiky světových velmocí a ovládat je podle svých představ. Unáší prý lidi, které používají jako pokusné králíky při lékařských experimentech. Většina unesených lidí popisuje své únosce právě jako šedé bytosti. V Kanadě dosahuje procento podílu rasy šedých na mimozemských únosech lidí 90%.


Zdroj: Enigma

Kruhy v obilí - fotky

18. března 2013 v 22:45 | V. |  Kruhy v obilí

více v celém článku


Kruhy v obilí

18. března 2013 v 22:33 | V. |  Kruhy v obilí
První záznamy o kruzích v obilí pocházejí již ze 17. století. V poslednídobě se však velmi často objevují snímky velmi komplikovaných útvarů po celém světě, kde jsou kombinovány různé tvary. Společným znakem všech kruhů v obilí je, že jsou tvořeny ohnutými plochami rostlinek na poli, které jsou těsně nad zemí ohnuty, ale nejsou zlomené. Kruhy v obilí jsou velkou záhadou, na kterou zatím neexistuje vědeckévysvětlení.
Anděl

14. března 2013 v 22:22 | V. |  Mraky


Opravdová víla?

14. března 2013 v 16:03 | V. |  Nadpřirozené bytosti
Vědci našli pozůstatky "víly". Je to malé stvoření podobné člověku, ale člověk to kvůli její velikosti být nemůže. Je tento nález důkazem toho, že na této planetě existovalo nebo existuje něco, o čem jsme doposud nevěděli?

Majestic 12

14. března 2013 v 15:54 | V. |  MJ 12
Co střeží muži v černém?

Majestic 12 založil prezident Spojených států amerických Harry. S. Truman. Tato organizace potlačuje povědomí o UFO i o mimozemském působení na Zemi. Utajený výbor MJ-12 se stará nejdříve o incident v Roswellu, kde mělo havarovat UFO, později se jeho čelnové zabývají i projekty Znamení, Zloba nebo Modrá kniha, které od roku 1949 do roku 1969 systematicky studovaly fenomén UFO. Další usvědčující materiál o jejich činnosti odhalil dokumentarista Jaime Shandera a ufolog William Moore v roce 1985.

Výbor MJ-12 se údajně skládá ze 6 špičkových vědců a 6 vysoce postavených armádních činitelů. Dříve mezi ně patřil například generál Hoyt Vandenberg, nebo astronom Donald Menzel, který se prý staral hlavně o zastírání činnosti MJ-12 a snažil se vyvrátit existenci UFO. Kdo v této radě zasedá v současnosti není známo.

Podle některých ufologů je MJ-12 součástí politiky světových mocností, které se snaží krýt činnost mimozemšťanů na naší planetě. Důvodem může být např. získávání jejich technologií (viz. článek NASA tají antigravitační technologii UFO). MJ-12 se prý snaží udržovat mír s mimozemšťany tím, že toleruje únosy lidí a narušování vzdušného prostoru.

Někteří ufologové i svědci UFO tvrdí, že je navštěvují záhadní lidé v černých oblecích a brýlích. Ti se je prý snaží zastrašit a potlačit jejich vzpomínky na setkání s mimozemšťany či pozorování UFO. Svědci popisují, že muži v černém mají podivné pohyby, chování i hlas. Mohou to být zvláštně vycvičení agenti, uělí lidé, roboti nebo dokonce kříženci mimozemšťanů a lidí!

Zdroj: enigma

Nostradamus

14. března 2013 v 15:16 | V. |  Proroctví
nostradamus

Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (1503 - 1566) byl francouzský lékař, který proslul jako věštec. Byl to snad nejznámější věštec všech dob. Sepsal stovky veršovaných proroctví, které se dívají do daleké budoucnosti. Ve svých předpovědích vycházel z dlouhodobých astrologických výpočtů a ze svých jasnovidných schopností. Nejzajímavější je, že se některé věci, které předpověděl, opravdu staly!

Nostradamus předpověděl například katastrofický požár v Londýně v roce 1666, Francouzskou revoluci, Napoleona i Hitlera, obě světové války i útok 11. září.

Pro naši generaci je nejdůležitější předpověď 3. světové války, kde by měl být klíčem boj mezi křesťany a muslimy, což nezní až tak nereálné.

Předpovědi, které čekají na své naplnění

Nostradamus ve svých předpovědích mluví v jinotajích, protože se bál politického pronásledování, kdyby prozradil své vize otevřeně. Jenomže pak lze události interpretovat až dodatečně a předem nelze s jistotou nic říct. Letopočty Nostradamus udával jen velmi vzácně.

Nostradamovy předpovědi končí až v roce 3797, kdy má nastat konec světa.


NASA tají antigravitační technologii UFO

14. března 2013 v 13:00 | V. |  Utajené informace

Zajímavý článek o tom, co NASA skrývá.Úvod

14. března 2013 v 12:37 | V. |  Úvod a o mně
Na této stránce najdete vše o fenoménu UFO, zajímavé konspirační teorie, záhady lidstva i to, co je utajováno. Pokud patříte k těm, kteří věří, že ve vesmíru nejsme sami, určitě si tu přijdete na své. Pokud ne, možná Vás tento blog přesvědčí o opaku. Některé důkazy totiž nejde rozumně vyvětlit a je přece zvláštní, že bychom byli v tom obrovském prostoru jedinou civilizaci...

Pokud máte nějaké vlastní zkušenosti s pozorováním UFO, nebo s jinými záhadami můžete je napsat do komentářů a budou zveřejněny v rubrice Vaše příspěvky. Když budete chtít, nechte tu komentář, nebo mi napište zprávu - budu ráda. :)